referencement de site - streaming person of interest - voyance par téléphone

Felhasználási feltételek

Általános használati feltételek

Jelen honlaphoz történő hozzáférés és annak használata a következő feltételekkel történik. Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a honlapot. Jelen honlapot a Jobb Megoldas Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („BICAJ.HU és BICIKLI.HU” domain továbbiakban BICAJ.HU ) hozta létre, üzemelteti és frissíti.

A honlap célja, hogy a magyarországi felhasználó közönség számára szolgáltasson információt. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál. Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapot megszüntessük, vagy a honlapon, valamint az Általános felhasználási feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban részleges vagy teljes, egyoldalú változtatásokat eszközöljünk. A változtatások a közzététellel egyidejűleg hatályosulnak, ezért kérjük, hogy amennyiben legközelebb is ellátogat honlapunkra, szíveskedjen meggyőződni a fent említett szabályzatokban és tájékoztatókban eszközölt esetleges változtatásokról.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a honlap látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit.

A honlap tartalmának felhasználása

A honlapon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció a BICAJ.HU kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Védjegyek

A honlapon szereplő minden márkanév vagy védjegy a BICAJ.HU a tulajdona. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

Korlátozott felelősség

A BICAJ.HU honlapon szereplő részletes információkat belső és külső forrásokból, legjobb tudása szerint, jelentős szakmai erőforrások ráfordításával állította össze. Folyamatosan törekszünk az információk bővítésére és frissítésére. A honlap célja kizárólag a BICAJ.HU termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása. Azonban nem állítjuk, ill. nem garantáljuk, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, hogy a honlapon szereplő információk teljeskörűek vagy helytállóak. Különösen arra hívjuk fel a figyelmét, hogy az információ nem feltétlenül naprakész. Javasoljuk ezért, hogy a honlapról szerzett minden információt ellenőrizzen, mielőtt bármilyen módon alkalmazni kezdené. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a honlapon adott legfrissebb tanácsainkat - különösen a biztonságosságra vonatkozó adatlapokat és a honlapon feltüntetett termékek betegtájékoztatóit - és termékeinket, abból a szempontból, hogy a szándékolt kezelésre és célokra megfelelnek-e. Ha tanácsra vagy útmutatásra van szüksége termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk közvetlen kapcsolatba. Jelen honlap felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a BICAJ.HU sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. Kérjük, ne felejtse el, hogy a megjelentetett információ nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát, kezelését vagy javaslatait. A gyógyszerek, gyógyhatású készítmények tekintetében kifejezetten javasoljuk, hogy azok használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Mindazonáltal, amennyiben a BICAJ.HU észleli, vagy értesítik arról, hogy a honlapon közzétett bármely tartalom valamely harmadik személy jogát sért vagy közvetlenül veszélyezteti, akkor a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás keretében a BICAJ.HU gondoskodik az igazoltan jogsértő tartalmak haladéktalan eltávolításáról.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Ez a honlap harmadik felek honlapjaira mutató linkeket vagy utalásokat tartalmazhat. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a BICAJ.HU egyetért azok tartalmával. A BICAJ.HU semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a BICAJ.HU értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A honlap felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy a BICAJ.HU részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – a BICAJ.HU a honlapon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat. A BICAJ.HU a felhasználók által továbbított üzeneteket, véleményeket, ötleteket, találmányokat, tervrajzokat, technológiákat és az ezekez kapcsolódó szakmai ismereteket, a mindenkor hatályos szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, bármely célra, fejlesztésre termelésre, termékek és szolgáltatások reklámozásra korlátozás nélkül felhasználhatja, másolhatja és hozzáférhetővé teheti harmadik személyek számára.

Határon átívelő felhasználás

A honlapot a BICAJ.HU ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A BICAJ.HU nem vállal felelőséget azért, hogy a honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, különösen hogy a termékek és szolgáltatások hasonló névvel, kiszerelésben, csomagolással, illetve azonos feltételekkel érhetők el. Az oldalon feltüntetett termékek csomagolása, címkézése, kiszerelése jelölése országonként különböző lehet. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.